Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

För att få fram priset på en resa använder du enklast Reseplaneraren. Ange avreseort och resmål, så får du svar på allt som rör din resa; biljettpriset, avrese- och ankomsttid på vald resrutt samt eventuella bussbyten.

Nattaxa

För resor med nattbussarna mellan Boden och Luleå, linje 23, gäller speciell nattaxa. Den motsvarar dubbelt enkelpris för vuxna, ungdom/senior samt skolungdom.
Länstrafikens övriga kort, biljetter och mobilbiljett gäller inte på nattbussarna.
Ungdomskortet i Boden gäller ej som nattbiljett.

Prislistor

Vill du hellre se våra prislistor finns de här nedan. Välj mellan listor som visar priser på angivna sträckor mellan orter och listor som visar priser på ressträckor angivna i kilometer.

Prislista från 2017-01-01 (reslängd, antal km)
Prislista från 2018-01-01 (reslängd, antal km)
Enkelprislista från 2017-01-01 ort till ort
Enkelprislista från 2018-01-01 ort till ort

Fjällinjer linje 91
Enkelprislista fr o m 2018-01-01 L91 (ort till ort)
Prislista fr o m 2018-01-01 (reslängd, antal km)

Fjällinjer linje 93
Enkelprislista fr o m 2018-01-01 L93 (ort till ort)
Prislista fr o m 2018-01-01 (reslängd, antal km)

Fjällinjer linje 94
Enkelprislista fr o m 2018-01-01 L94 (ort till ort)
Prislista fr o m 2018-01-01 (reslängd, antal km)

Norrlandsresan
Prislista Norrlandsresan fr o m 2017-08-21 (ort till ort)
Prislista Norrlandsresan fr o m 2017-08-21
Prislista Norrlandsresan fr o m 2018-08-20

Flygbuss/-taxi