Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Barn

Resenär som ej fyllt 7 år benämns barn. Två barn under 7 år åker gratis tillsammans med betalande resenär. Om fler än två barn under 7 år medföljer betalas biljett enligt pris för skolungdom för dessa. Detsamma gäller när barn under 7 år åker ensamt.

Skolungdom

Resenär i åldern 7–19 år benämns skolungdom. Följande biljetter finns för skolungdom. Enkelbiljett, tur- och returbiljett, rabattkort för 10 och 20 resor. Norrlandsresans enkelbiljett och periodkort. Biljettpriset för skolungdom är normalt rabatterat med 50% jämfört med priset för vuxen.

Ungdom

Resenär i åldern 20–25 år benämns ungdom. Följande biljetter finns för ungdom, Enkelbiljett, tur-och returbiljett, rabattkort för 10 och 20 resor, Norrlandsresans enkelbiljetter och periodkort. Biljettpriset för ungdom är normalt rabatterat med 25% jämfört med priset för vuxen.

Vuxen

Resenär i åldern 26–64 år.  Följande biljetter finns för vuxen. Enkelbiljett, tur- och returbiljett, rabattkort för 10, 20  och 40 resor, periodkort. Norrlandsresans enkelbiljett och periodkort.

Senior

Resenär i åldern 65 år och äldre benämns senior. Följande biljetter finns för senior, Enkelbiljett, tur-och returbiljett, rabattkort för 10 och 20 resor, Norrlandsresans enkelbiljetter och periodkort. Biljettpriset för senior är normalt rabatterat med 25% jämfört med priset för vuxen

Legitimation

Vid tveksamhet om resenärens ålder skall föraren be att resenären kan styrka sin ålder genom t ex legitimation. Detta gäller i första hand för rätt till rabatt för skolungdom och ungdom. Om resenären inte kan styrka sin ålder betalas biljett som för den närmaste högre pris. Vid bedömning om resenären är under 7 år sker detta i de flesta fall genom uppgift från medresenären och förarens egna bedömning.