Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

För resor med nattbussarna mellan Boden och Luleå, linje 23, gäller speciell nattaxa/nattbiljett. Den motsvarar dubbelt enkelpris för vuxna. Länstrafikens övriga kort, biljetter och mobilbiljett gäller inte på nattbussarna. Ungdomskortet i Boden gäller ej som nattbiljett