Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Busskortet är avgiftsfritt.

Återbetalning och inlösen av biljetter
Inlösen och återbetalning av ej nyttjade produkter och insatta pengar på kortets reskassa görs endast om särskilda skäl föreligger. Om återbetalning medges tar vi ut en administrativ avgift på 25% av kvarvarande värde. Belopp under 50 kr återbetalas ej.

Ansök om återbetalning/inlösen till e-post: [email protected] eller vanlig post:
Länstrafiken Norrbotten, Box 183, 956 23 Överkalix.

Kortfel
Vid kortfel utan åverkan kan du byta ut ditt kort på närmaste busstation. Om du inte kan besöka en busstation skickar du in kortet till Länstrafiken, Box 183, 95623 Överkalix. När kortet reparerats returneras/återlämnas det till dig.

Spärra kortet
Om du förlorat ditt busskort och vill spärra det, vänd dig till Länstrafiken Norrbotten på tel. 0926-756 80. För att spärra kortet måste kortet vara registrerat eller så ska du kunna uppvisa kvitto från uppvärderingen. Vid överföring av värde till nytt kort anses det gamla kortet förbrukat. Att spärra kortet tar 24 timmar från anmälan.

Borttappat kort
Ersätts inte. Vid uppvisande av uppvärderingskvitto eller om kortet är registrerat kan pengarna på det borttappade kortet flyttas till nytt kort. Det gamla kortet anses då förbrukat.

Upphittat kort
Återfås på försäljningsstället mot uppvisande av senaste uppvärderingskvitto. Upphittat kort returneras till registrerad kund.