Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Reskassa kan återbetalas. Det får ej finnas andra produkter på ditt busskort om du vill ha din reskassa återbetald. Du behöver åka upp den eventuella andra produkten innan du begär återbetalning av reskassan.

Övriga produkter/biljetter som ej är aktiverade kan återbetalas, förutsatt att begäran om återbetalning skickas in till oss inom aktiveringstiden.

Vid återbetalning erhålls värdet på kvarvarande resor minus en administrativ avgift på 75 kr per busskort/biljett.
Belopp under 50 kr återbetalas ej.

Obs, värdet på ditt busskort återbetalas ej till dig som privatperson om reskassan eller produkten är betald via en rekvisition, dvs med ett annat betalmedel än privat betalkort eller kontant betalning.

Ansök om återbetalning/inlösen via formuläret nedanför.
Observera att du måste skicka in ditt busskort i samband med att du ansöker om återbetalning. 
Skriv gärna upp ditt busskortnummer på en lapp som du sparar hemma innan du skickar iväg ditt busskort.
Skicka busskortet till: Länstrafiken Norrbotten, Box 183, 956 23 Överkalix. Ange gärna ditt namn eller ärendenummer från formuläret.

Formulär

Giltighetstid och aktiveringstid

(gäller alla produkter från 2020-01-01)

Enkelbiljett

Förköpta enkelbiljetter är giltiga i 180 dagar (cirka 6 månader) från inköpsdatum. Är kortet inte använt inom 180 dagar förfaller resan.

Rabattkort

Giltighetstiden för kortet är 365 dagar efter första resan. Första resan måste göras inom 180 dagar från inköpsdatum. Efter 180 dagar förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.

Periodkort

Periodkort måste aktiveras inom 180 dagar från inköpsdatum, annars förfaller produkten.