Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Du som vill kombinera ditt bussåkande med tåg samt lokaltrafik har möjlighet att göra detta genom ett flertal av våra periodkort.

Pendlarkort ger flexibelt resande mellan fasta orter

Speciella Pendlarkort på sträckorna Luleå-Boden samt Haparanda-Kalix finns framtagna för att underlätta ditt resande. Med Pendlarkortet kan du resa fritt under 30 dagar mellan de aktuella orterna (Luleå-Boden eller Kalix-Haparanda), både med Länstrafikens bussar och Norrtåg samt lokaltrafikens bussar på de orter som du reser emellan.

Pendlarkorten är inte kopplat till en person utan kan även användas av andra, men inte på samma resa.

PRISER

Fr o m 1/5 2021 gäller följande priser för Pendlarkort, 30 dagar:

Luleå-Boden
Vuxen 26-64 år 1399 kr
Ungdom 20-25 år 1049 kr
Skolungdom 7-19 år 699 kr
Senior 65 år+ 1049 kr

Kalix-Haparanda
Vuxen 26-64 år 1599 kr
Ungdom 20-25 år 1199 kr
Skolungdom 7-19 år 799 kr
Senior 65 år+ 1199 kr

Länskortet ger obegränsat resande på längre sträckor

Om din pendlingssträcka överstiger 61 km finns Länskortet som också innefattar ett obegränsat resande under 30 dagar med Länstrafikens bussar och Norrtåg. Du kan även välja att köpa Länskortet med tillvalet att det även ska gälla på lokaltrafikens bussar. Länskortet är inte relationsbundet, d v s det går att använda för resor mellan olika orter i hela Norrbottens län. Kortet är dock endast möjligt att köpa i kategorin Vuxen.

PRISER

Länstrafiken, Norrtåg 2706 kr
Länstrafiken, Norrtåg samt lokaltrafik 2948 kr

  • Länskortet är inte kopplat till en person utan kan även användas av andra, men inte på samma resa.
  • Länskortet gäller på sträckor från 61 km inom Norrbotten.
  • Kortet går endast att köpa i kategorin Vuxen.

Biljettköp och tidtabeller

Köp periodkorten i Länstrafikens app, i webbshopen, på Boden Resecentrum, Luleå busstation, Kalix Busstation, Haparanda/Torneå Resecentrum eller ombord på Länstrafikens bussar.

Tidtabell för din tågresa och information om tågen hittar du på Norrtågs hemsida www.norrtag.se

Karta Norrtågland