Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Ombyggnad E4, Råneå Norra

Det finns en sättning på E4 norr om trafikplats Råneå Norra som innebär en risk för översvämning. Trafikverket kommer därför att höja vägen och förstärka med pålar. Sträckan som åtgärdas är cirka 350 meter lång.
Uppdaterad info:
Arbetet kommer att påbörjas måndag 22/6 och förväntas ta cirka tre månader. Under den tiden kommer E4 stängas i båda körriktningar och trafiken ledas om via gamla E4, det vill säga Lappviksvägen och Strömsundsvägen. Se karta nedan.

Under denna period kan förseningar på busstrafiken förekomma. Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Länk till Trafikverkets projektsida >>

 

Karta omledningsväg E4 Råneå
Kartbild lånad från trafikverket.se

Fler Nyheter

Fler Nyheter