Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten strävar efter att vara en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det ska vara enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt. Vårt dotterbolag Länstrafiken i Norrbotten AB ingår under samma policy och rapporteringsförfarande.

Länstrafiken i Norrbotten AB strävar efter att vara en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det ska vara enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt. Länstrafiken i Norrbotten AB ingår under samma policy och rapporteringsförfarande som vår ägare och myndighet Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Vem kan visselblåsa?

Du kan visselblåsa och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är anställd, arbetssökande, eller praktikant till exempel. Entreprenörer och leverantörer till Länstrafiken i Norrbotten AB eller Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten som fått reda på missförhållanden kan också rapportera.
Även om du har slutat på nåt av bolagen eller ännu inte börjat kan du rapportera om ett missförhållande.

Vad kan jag visselblåsa om?

Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende. Undantag gäller dock säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Exempel på missförhållanden av allmänt intresse som bör rapporteras om:

  • Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Länstrafiken i Norrbotten AB och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska vara en trygg arbetsplats där vi bemöter varandra med respekt i allt arbete och alla relationer. Vi tar tydligt avstånd från all form av kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier.

Hur rapporterar jag?

Vid ett ärende använder vi oss av Visslan, som är vår digitala visselblåsningskanal som säkerställer din anonymitet och har hög säkerhet. Den är alltid tillgänglig via följande länk: Visslan – Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (visslan-report.se)

Beskriv vad som hänt så ingående som möjligt, så är det lättare att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Bifoga gärna skriftliga dokument, bilder eller ljudfiler.

  • Inkludera inte känsliga personuppgifter, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning.
  • Du kan vara anonym under hela processen utan att det påverkar ditt rättsliga skydd.

Vid visselblåsning finns ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett missförhållande. Det innebär att hot om repressalier och försök till repressalier inte är tillåtna. Exempel på sådana är om du skulle bli uppsagd, få ändrade arbetsuppgifter, bli hotad, diskriminerad eller svartlistad inom din bransch på grund av att du visselblåst. Skyddet gäller även vid offentliggörande av information.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna Fullständig visselblåsarpolicy, finns som pdf här på RKM:s hemsida.