Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

RörLa har som mål att anropsstyrd kollektivtrafik i pilotkommunerna Arjeplog, Jokkmokk och Haparanda inkluderar alla tillgängliga trafikslag för bästa service till boende på landsbygder.

Målet ska uppnås genom arbete med bland annat affärsmodellsutveckling, policy och regulatoriska förändringar, piloter och anpassning av system.

FINANSIÄRER
Vinnova med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), Region Norrbotten

PROJEKTLEDARE
Luleå tekniska universitet

PARTER
Länstrafiken Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

PROJEKTTID
November 2021 – oktober 2025

Läs mer: https://www.ltu.se/centres/cdt/Projekt/Pagaende-projekt/RorLa-Rorliga-Landsbygder-1.213322

Logotype FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation

Logo Region Norrbotten