Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Länstrafiken i Norrbotten AB ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Norrbotten. RKM är organiserat som ett kommunalförbund med Region Norrbotten och länets 14 kommuner som medlemmar.

RKM har som uppgift att samordna och utveckla kollektivtrafiken i Norrbottens län. RKM ansvarar för beslut om trafikplikt, turtäthet och taxor. Länstrafiken arbetar med allmän kollektivtrafik genom ett linjenät som trafikeras med bussar. Länstrafiken arbetar också på delegation från RKM med färdtjänstresor och på uppdrag av Region Norrbotten med sjukresor.
Länk till RKM Norrbotten hemsida: http://www.rkmnorrbotten.se (öppnas i nytt fönster)

Varje år reser cirka 1,8 miljoner resenärer med Länstrafikens bussar. Trafiken sköts av cirka 30 fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Sammanlagt har trafikföretagen ungefär 400 anställda förare och 206 bussar.

Länstrafiken trafikerar 145 linjer. 26 linjer är stomlinjer, dvs linjer med trafik över en eller flera kommungränser. Stomlinjerna finansieras av Region Norrbotten. Övriga linjer är lokala linjer, dvs med trafik inom kommungräns samt anropsstyrda linjer vilka till största delen finansieras av de enskilda kommunerna.

I dagsläget har Länstrafiken i Norrbotten AB ungefär 45 anställda och en omsättning på ca 500 miljoner. Huvudkontoret ligger i Överkalix. Här finns också vår Kundservice som svarar för trafikinformation till våra kunder på 0771-100 110 samt sjukresor i hela länet och beställningar av färdtjänstresor i 13 av länets 14 kommuner.