Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Resor över länsgränser
Norrlandsresan är för dig som reser mellan de fyra nordligaste länen. Norrlandsresan finns som enkelbiljett, periodkort och du kan även betala med din reskassa. Vi har också ett koncept som heter Norrlandskusten som går efter kusten Umeå till/från Haparanda. Det är ett samarbete mellan Länstrafiken Norrbotten och Västerbotten tillsammans med trafikföretaget som kör bussarna.

Norrlandsresan
Biljetten för Norrlandsresan gäller på vald sträcka inklusive byten och övergång mellan olika trafikföretag.
Norrlandsresans periodkort gäller även hos Norrtåg.

Biljetten kan köpas på bussen med reskassa eller kontokort som betalmedel eller hos någon av Länstrafikens busstationer.

Norrlandsresan är ett biljettsamarbete mellan Länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen.

Resevillkor (öppnas som PDF i ett nytt fönster)
Återbetalningsregler (öppnas som PDF i ett nytt fönster)
Förseningsersättning (öppnas som PDF i ett nytt fönster)
Enkelprislista Norrlandsresan fr o m 2018-08-20 (ort till ort) (öppnas som PDF i ett nytt fönster)
Prislista Norrlandsresan fr o m 2018-08-20 (öppnas som PDF i ett nytt fönster)

 

Norrlandskusten
Med Norrlandskusten reser du bekvämt längs den norrländska kusten från Umeå upp till Haparanda och tillbaka. På expresslinjen 100 erbjuds expressförbindelse med personlig service. Vår kabinpersonal kan erbjuda kaffe, te, läsk, smörgåsar, godis och hörlurar till försäljning. Norrlandskusten är ett samarbete mellan Länstrafiken Norrbotten och Västerbotten.

På Norrlandskusten Express finns en särskild avdelning som kallas Express Plus som kan man köpa till för extra komfort och service.

Läs mer om ExpressPlus på Norrlandskusten >>

Komfortbussen linje 98 är en del av linje 100. Utöver ordinarie kabinvärd bemannas linjen av en bussvärd från Röda korset som har till uppgift att särskilt serva och hjälpa resenärer som åker till/från Norrlands universitetssjukhus. Pälsdjur är inte tillåtna på Komfortbussen linje 98.

Norrlandskusten Linje 20 stannar för av- och påstigning på fler hållplatser än Norrlandskusten Express. Bussarna har trådlöst internet. På linje 20 finns inte ExpressPlus och ingen kabinpersonal ombord.