Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

väg längs med kustlinje

Vårt främsta mål är att få fler att välja kollektivtrafiken, och på så sätt bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.

Vår målsättning är att även minska busstrafikens miljöpåverkan. Genom våra upphandlingar av ny trafik ställer vi så långtgående miljökrav som möjligt utifrån den infrastruktur som finns att tillgå.
Vi strävar efter att planera kollektivtrafiken utifrån människors behov med minsta möjliga klimatpåverkan och utgår även ifrån ett hållbart resande vid val av fordon, teknik och bränsle.

Utgångspunkten för vårt miljöarbete är Regionala Kollektivtrafikmyndighetens Trafikförsörjningsprogram som ger riktlinjerna för vårt arbete att uppnå de uppsatta miljömålen. Läs Trafikförsörjningsprogrammet här >> (länk öppnas till extern webbplats)