Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Ljussignaler väg 97

Nu är ljussignalerna klara att användas på de nya trafikplatserna/hållplatserna:
• Sävast V97 ljussignal
• Sävastnäs V97 ljussignal
• N Sunderbyn V97 ljussignal

Följ instruktionen på hållplatsen och tryck på knappen för att signalera till bussföraren att du vill åka med.

Fler Nyheter

Fler Nyheter