Trafikstörningar: Linje 202 Linje 20 Linje 20 Linje 28, 30
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Ljussignaler väg 97

Nu är ljussignalerna klara att användas på de nya trafikplatserna/hållplatserna:
• Sävast V97 ljussignal
• Sävastnäs V97 ljussignal
• N Sunderbyn V97 ljussignal

Följ instruktionen på hållplatsen och tryck på knappen för att signalera till bussföraren att du vill åka med.

Fler Nyheter

Fler Nyheter