Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Linje 54 – indragen hållplats

Pga dåliga vägförhållanden trafikeras EJ hållplats Matkakoski Byn. Påstigning sker endast ute vid väg 99.

Fler Nyheter

Fler Nyheter