Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Linje 54 – indragen hållplats

Pga dåliga vägförhållanden trafikeras EJ hållplats Matkakoski Byn. Påstigning sker endast ute vid väg 99.

Fler Nyheter

Fler Nyheter