Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Vägarbete mellan Lovikka och Anttis påverkar L51 & 53. Vägarbete mellan Pello och Svanstein påverkar L53 & 54. Dessa vägarbeten innebär att förseningar kan uppstå under sommaren.