Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Vägarbete mellan Lovikka och Anttis påverkar L51 & 53. Vägarbete mellan Pello och Svanstein påverkar L53 & 54. Dessa vägarbeten innebär att förseningar kan uppstå under sommaren.