Trafikstörningar: Hermelinsparken Linje 51, 53, 54 Information corona Väg 97 Boden-Luleå Linje 50
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Vägarbete mellan Lovikka och Anttis påverkar L51 & 53. Vägarbete mellan Pello och Svanstein påverkar L53 & 54. Dessa vägarbeten innebär att förseningar kan uppstå under sommaren.