Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Linje 15 oförändrade tider

Linje 15, Råneå-  Sunderby sjukhus – den aviserade och annonserade tidigareläggningen av turen 06.20 från Råneå till 06.15 kommer inte att genomföras. Turen kommer att fortsätta avgå 06.20 som tidigare från 10 december.

Fler Nyheter

Fler Nyheter