Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Linje 14 och 31, Gäddvik

Fr o m onsdag 24/8 angör linje 14 och 31 ingen av hållplatserna i Gäddvik. Detta på grund av lång köbildning som medför stora förseningar vid vissa tidpunkter på dagen.
Bergnäset angörs som vanligt.

Fler Nyheter

Fler Nyheter