Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Linje 14 och 206 åter till ordinarie linjesträckning

Fr o m måndag 18 juni återgår linje 14 och linje 206 till ordinarie linjesträckning och angör därmed hållplats Tullnäs vsk Holmträsk och Kopparnäs byn igen.

Fler Nyheter

Fler Nyheter