Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Länstrafiken arbetar för att öka säkerheten vid hållplatser

För att få en säkrare miljö när du står vid en hållplats och för att bussförarna lättare och snabbare ska kunna se att du väntar vid en hållplats så har Länstrafiken satt upp reflexsnurror på utvalda hållplatser i länet.

Reflexsnurran är ett signalsystem som när det är mörkt ska uppmärksamma bussföraren om väntande resenärer vid en hållplats och därmed öka säkerheten vid hållplatserna.

Reflexsnurran fungerar så att när du ser bussen så snurrar du helt enkelt på hjulet, och då ger den ifrån sig en reflex som underlättar så att bussföraren ser att någon vill åka med från hållplatsen. Länstrafiken utför nu en test och sätter upp 12 reflexsnurror på utvalda hållplatser i länet. Slår testet väl ut kommer snurror att sättas upp på fler mörka hållplatser i länet. Reflexsnurran används av flera länstrafikbolag i Sverige och erfarenheten är mycket positiv.

Här kommer reflexsnurrorna att sättas upp:

Väg 97 Gammelstad  riktning norr och söder

E4 Jävre                    riktning norr och söder

E4 Ängesbyn            riktning söderut

E4 Börjelslandet      riktning söderut (vsk Sundom och väderskyddet närmast vsk Smedsbyn)

E4 Bredviken            riktning söderut

E4 Säivis                   riktning norr och söder (väderskyddet vid vsk till byn Säivis)

E10 Lansjärv             riktning norr och söder

 

Fler Notiser

Fler Notiser