Trafikstörningar: Information corona Linje 28 Linje 47 Linje 26 Linje 207 Linje 47
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Resvärden i Luleå erbjuder dig som bussresenär en hjälpande hand med:

  • På- och avstigning
  • Ledsagning mellan olika transportslag
  • Orientering/vägvisning

Ring för mer information tel 070-622 05 26