Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Resvärden i Luleå erbjuder dig som bussresenär en hjälpande hand med:

  • På- och avstigning
  • Ledsagning mellan olika transportslag
  • Orientering/vägvisning

Ring för mer information tel 070-622 05 26