Trafikstörningar: Linje 20 Linje 46
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Många resenärer får allergiska besvär av pälsdjur. Sällskapsdjur ska därför förvaras i egen korg, bur eller annat godkänt emballage som ofta placeras i bussens bagageutrymme.

Bussföraren kan ge tillåtelse att djuret får färdas tillsammans med resenären, om det kan ske utan olägenhet för övriga passagerare. Normalt anvisas passagerare med djur till den bakre delen av bussen.

För djur som åker i bussens passagerarutrymme och upptar egen plats gäller samma taxa som för skolungdom (halva ordinarie biljettpriset). Mindre djur som förvaras i väska/bur som kan hållas i knät åker med utan kostnad. Ledarhund åker alltid gratis.

På linje 17, 18, 23, 28, 29, 30, 97 samt komfortbussturerna linje 98 är det inte tillåtet att ta med sig pälsdjur i passagerarutrymmet. Undantaget ledarhund på linje 23, 28, 29, 30.97

Relaterade Frågor:Är rökning tillåten på bussen?

Rökning är förbjuden ombord på Länstrafikens bussar. Undvik också att röka i närheten av bussen eftersom rök lätt dras in i bussens resenärsutrymme. Det är inte heller tillåtet att dricka alkoholhaltiga drycker i bussen. Tänk på att starka dofter som exempelvis parfym och rakvatten kan vara störande för allergiker och andra medresenärer.

Är det tillåtet att äta mat ombord på bussen?

Av hänsyn till dina medresenärer är det inte tillåtet att ta ombord och äta stekt/grillad mat. Det är heller inte tillåtet att med sig mat som kan droppa på säten eller inredning.

Måste man spara biljetten?

Biljettkontroller genomförs slumpmässigt på Länstrafikens bussar. Spara därför alltid biljetten under hela resan. Saknas biljett, eller om biljetten är ogiltig, ska resenären betala en tilläggsavgift på 600 kr.

Fler frågor och svar