Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

 

Förseningsersättning och reklamation

Vid bedömning tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) samt EU- förordningen om busspassagerares rättigheter (181/2011).

Lagen och förordningen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har.

• För linjesträckning under 15 mil tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
• För linjesträckning över 15 mil tillämpas EU- förordning om busspassagerares rättigheter (181/2011).

Villkor linjesträckning under 15 mil

Förseningsersättning

Om du blir mer än 20 minuter försenad kompenserar vi dig genom vår förseningsersättning, där återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:
• 20–39 minuter 50% av biljettpriset för resan
• 40–59 minuter 75% av biljettpriset för resan
• 60 minuter eller mer 100% av biljettpriset för resan

Möjlighet till annan transport

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv, med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den.

Du kan sedan i efterhand ansöka om ersättning för dina utlägg. Vid ersättning för taxiresor är maxbeloppet 1 340 kr per kvitto. Är ni flera som delar på kostnaden för taxi måste ni betala separat och få varsitt kvitto för att kunna få ersättning. Vid ersättning för egen bil utgår ersättning om 25 kr/mil (max 1 340 kr). Reser du i egen bil är högsta ersättningen 1 340 kr oavsett hur många som åkte med.
För att få ersättning för taxi eller annan transport ska kvittot skickas in i original till oss. Digitala kvitton bifogas ärendet.

Fysiska kvitton postas till:
Länstrafiken i Norrbotten AB
Kundservice
Box 183
956 23 Överkalix

Förseningsersättning betalas inte ut om planerade förändringar annonserats minst 3 dygn före resdagen på vår hemsida. Du kan inte ansöka om både förseningsersättning och ersättning för utlägg. Länstrafiken i Norrbotten ersätter inga följdkostnader vid försening som till exempel parkeringsavgift för egen bil, kostnad för missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst.

Villkor linjesträckning över 15 mil

Mer än 120 minuter försenad – oavsett anledning

Om din bussresa försenas med minst 120 minuter, ställs in eller är överbokad kan du som resenär alltid välja mellan att:
• Genomföra resan så snart det är möjligt med den försenade bussen.
• Få en ny biljett med nästa avgång.
• Avstå att resa och få kostnaden för biljetten återbetald.

Avbryta resan och få hela biljettkostnaden återbetalad samt en kostnadsfri returresa till avreseorten.

Länstrafiken i Norrbotten ersätter inga följdkostnader vid försening som till exempel parkeringsavgift för egen bil, kostnad för missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst.

Reklamation och ersättning

Vi vill ha in din reklamation inom 2 månader efter att du genomfört din resa.

Ansök om förseningsersättning och reklamation

Observera att busskortsnummer alltid behöver anges om du rest på ett busskort. Enkelbiljetter, taxikvitto eller kvitto på annat utlägg ska skickas in i original till oss.
Du kan även skicka in din reklamation via formuläret, skriva ett brev till Länstrafiken i Norrbotten AB, Box 183, 956 23 Överkalix eller ringa in din reklamation till kundservice på 0771–100 110.
Länk till formulär, öppnas i nytt fönster: https://ltnbd.se/kundservice/forseningsersattning/ansokan/

Har du andra synpunkter på din resa med oss?

Skicka in din reklamation/synpunkt via formuläret så gör vi en enskild bedömning i ditt ärende.
Länk till formulär, öppnas i nytt fönster: https://ltnbd.se/kundservice/forseningsersattning/ansokan/

Resplus/Kom fram garanti

Med en Resplusbiljett kan du alltid vara säker på att komma fram till slutmålet för din resa. Företagen inom Resplus tar gemensamt ansvar för att lösa eventuella problem som uppstår på grund av trafikstörningar och garanterar att du kommer fram till resans slutmål.
Vid en försening vänligen kontakta busschauffören (eller ombordpersonalen på tåget) som då hjälper till på bästa möjliga sätt, t.ex. genom att rekommendera en senare förbindelse eller en alternativ resväg.

Ansök om förseningsersättning när du rest med en Resplusbiljett.
Extern länk till Resplus hemsida, öppnas i nytt fönster: https://restidsgaranti.resplus.se/?id=273