Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Från den 1 april trädde en ny lag (2015:953) i kraft om kollektivtrafikresenärers rättigheter, vilket innebär att förutsättningarna vid försenad resa ändras.
Vi lovar dig att om du väljer att åka med Länstrafiken ska du komma fram till slutmålet som planerat. Ibland går något fel, vi har kanske gett dig felaktig information, bussen har avgått för tidigt, bussen har inte stannat vid din hållplats eller du har kommit fram senare än vad tidtabellen lovade.

Vid dessa tillfällen hjälper föraren och kundservice dig med att komma fram till din slutdestination.
Om du trots våra ansträngningar ändå blir försenad mer än 20 minuter till ditt slutmål så kompenserar vi dig genom vår förseningsersättning, där återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:
• 20–39 minuter 50% av biljettpriset för resan
• 40–59 minuter 75% av biljettpriset för resan
• 60 minuter eller mer 100% av biljettpriset för resan

Ansökan om ersättning vid försening gör du i första hand via detta formulär.
Behöver du hjälp och personlig service ringer du 0926-752 87 under telefontiden måndag–fredag kl. 10.00–12.00.
Kvitto på bussbiljett alternativt digitalt biljett-id skall biläggas ansökan. E-post: [email protected]

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv, med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den. Du kan sedan, i efterhand, hos Länstrafiken ansöka om ersättning för gjorda utlägg, för taxi upp till 1 340 kr, eller egen bil 25 kr/mil (max 1 340 kr).

Ansökan om ersättning för erlagda utlägg kan enklast göras via detta formulär.
Behöver du hjälp och personlig service ringer du 0926-752 87 under telefontiden måndag–fredag kl 10.00–12.00.
Kvitto på bussbiljett alternativt digitalt biljett-id skall biläggas ansökan.
E-post: [email protected]

Har du en Resplus biljett gör du din ansökan om förseningsersättning här.

Observera att:

  • Resenär har möjlighet att ansöka om förseningsersättning inom två månader efter det att resan avslutades eller skulle ha avslutas.
  • Länstrafiken ger aldrig i förväg garantier om att återbetalning av utlägg kommer att ske, utan rätten till ersättning bedöms i efterhand, individuellt i varje enskilt fall.
  • Vid ansökan om ersättning för taxi skall kvitto bifogas och vid ansökan om förseningsersättning skall kortnummer uppges eller biljett bifogas.
  • Man kan aldrig ansöka om både förseningsersättning och ersättning för gjorda utlägg.
  • Vi ser gärna att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt efter händelsen för att underlätta handläggningen.
  • Möjligheten att ansöka om förseningsersättning och att få sina utlägg ersatta gäller INTE vid de tillfällen Länstrafiken minst 3 dagar innan på hemsidan annonserat om förändring av tidtabell eller annan avvikelse.