Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Många av restriktionerna i samhället och kollektivtrafiken har tagits bort. Här hittar du information som kan vara bra att känna till när du reser med oss. Du hittar också information om vad som hänt under pandemin. Det som står överst med det senaste datumet är det aktuella.

Tillsammans bromsar vi smittan ?

Länstrafiken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber dig att också göra det:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19

Tänk på att:
• Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19.
• Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
• Köp gärna din biljett i förväg via appen eller ladda busskortet i vår webbshop.

Avveckling av restriktioner den 9 februari

2022-02-03

Från den 9 februari 2022 tas de flesta rekommendationer och restriktioner bort rörande Covid-19. De rekommendationer och föreskrifter som tas bort och direkt berör kollektivtrafiken och dig som resenär är:

 • Rådet om att verksamheter som anordnar kollektivtrafik ska bibehålla turtätheten
 • Rådet om munskydd för vuxna vid trängsel
 • Att alla resenärer så långt som möjligt ska ha en sittplats och att inga stående tillåts vid långväga kollektivtrafik (över 15 mil)

Detta innebär att vi från och med den 9 februari kommer att ta ner information som rör Covid-19 i våra bussar och digitala informationsytor.

När det gäller stängda framdörrar för påstigning i kollektivtrafiken återkommer vi med information om det. Det är inte ett beslut som tas av Folkhälsomyndigheten eller Regeringen.

Stängda framdörrar för påstigning

2022-01-13

Från måndag den 17 januari stängs bussarnas framdörrar för påstigning.
På de linjer där framdörren är stängd köper/blippar du som resenär din biljett framme vid föraren och går sen ombord via mitt/bakdörr. 
Vänligen visa hänsyn och låt avstigande gå av först.

Ett beslut om stängda framdörrar hanteras av arbetsgivaren, i det här fallet trafikföretagen, men Länstrafiken har nu fattat ett gemensamt beslut för att öka tryggheten för förare och resenärer. 
Lösningen är tillfällig och gäller till och med den 13 februari. Beslutet kommer därefter att utvärderas i förhållande till läget var 14:e dag.

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

2021-12-27

Från den 28 december gäller nya restriktioner för långväga buss- och tågtrafik. Det innefattar vår busstrafik med en linjesträckning som överstiger 150 km. Restriktionen innebär att så långt det är möjligt säkerställa att varje passagerare har tillgång till en sittplats. I Norrbottens långväga busstrafik tillåts inte stående resenärer, så alla resenärer ska ha en sittplats.

Utöver det och redan gällande rekommendationer vidtar vi dessa smittskyddsåtgärder:

 • Informerar våra resenärer om hur man kan bidra till att minska smittorisken
 • Dokumenterar smittskyddsåtgärderna
 • Följer upp och kontrollerar att smittskyddsåtgärderna är aktuella och på plats
 • Säkerställer i samverkan med upphandlade trafikföretag att personalen får nödvändig information
 • Omvärldsbevakar och följer den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten

Delvis stängda framdörrar för påstigning

2021-12-15

Just nu har vi delvis stängda framdörrar för påstigning på bussarna i regiontrafiken. Som resenär blippar du din biljett eller köper din resan vid den främre dörren och stiger på vid den bakre.

För att skydda våra förare och resenärer i kollektivtrafiken sätter vi nu åter igen in smittskyddsåtgärder tillsammans med trafikföretagen. På några av våra linjer och bussar har vi stängt framdörren för påstigning. Du blippar och köper din biljett vid den främre dörren och sen stiger du på vid den bakre dörren. Observera att lösningarna kan se lite olika ut på olika bussar. Visa hänsyn och låt avstigande gå av först.

I övrigt rekommenderar vi dig som resenär att följa de rekommendationer som gäller för dig som reser med oss.

Nya rekommendationer för att begränsa smittspridningen

2021-12-08

Från och med den 8 december införs rekommendationer för att begränsa smittspridning av Covid-19. Förutom allmänna rekommendationer i länk ovanför berör dessa åtgärder kollektivtrafiken:

 • Vuxna rekommenderas att undvika trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa andra tider än vid rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • Om trängsel i kollektivtrafiken inte kan undvikas rekommenderas vuxna att använda munskydd. Det är resenärens ansvar att ha med sig eget munskydd på bussen. Kasta detta använda munskydd i en papperskorg.

Länstrafiken Norrbottens uppdrag är att bibehålla full turtäthet samt informera dig om vilka rekommendationer som gäller.

Välkommen ombord

2021-10-01

Alla restriktioner för resor med kollektivtrafiken har tagits bort och du kan resa med Länstrafiken Norrbotten som vanligt igen.
Vi återöppnar äntligen framdörrarna på våra bussar*, vilket betyder att du ska kliva på genom framdörren när du reser med oss.

Även fast restriktionerna för resor med kollektivtrafiken har tagits bort är pandemin inte över. Därför är det viktigt att du fortsätter tänka på det här när du reser:
– Visa omtanke och hänsyn – andra kan fortfarande vara oroliga för smitta även om du inte är det.
– Res aldrig om du har symptom som skulle kunna vara covid-19.

* Det kan förekomma lokala avvikelser på vissa busslinjer där framdörren fortfarande är stängd, dessa bussar kommer successivt öppna sina framdörrar när flytt av biljettmaskin är klart.

Alla restriktioner som rör kollektivtrafiken upphör den 29 september

2021-09-22

Från och med den 29 september tas föreskriften HSLF-FS 2020:12 bort. Det innebär att alla rekommendationer rörande att hålla avstånd och undvika trängsel i till exempel kollektivtrafik tas bort. Även de allmänna råden riktade till kollektivtrafiken om att se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och att informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Från den 29 september kommer vi i Norrbottens kollektivtrafik stegvis ta bort information rörande Covid-19 och anpassa vår verksamhet till den verklighet som råder då.

Förordning för långväga kollektivtrafik upphör

2021-07-14

Från den 15 juli har Regeringen beslutat att passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik (linjesträckning över 15 mil) tas bort. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Mer info om detta hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida >>

Rekommendationer tas bort den 1 juli

2021-06-28

Från den 1 juli tas enligt Regeringen och Folkhälsomyndighetens plan flera rekommendationer och föreskrifter bort. Det som främst påverkar kollektivtrafiken, både dig som resenär och oss som verksamhetsutövare är:

 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.
 • Rådet om begränsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken tas bort.

Den 15 juli planeras fler förändringar för kollektivtrafiken. Om smittspridningen fortsätter att minska kommer förordningen med bara 50% beläggning på linjer som har en linjesträckning över 15 mil att tas bort.

Skärpta råd och restriktioner i Norrbotten

2021-05-28

Nu gäller skärpta råd och restriktioner från Smittskydd Norrbotten. Syftet är att stoppa den ökande smittspridningen i Norrbotten.

Följ råden för att undvika att smitta andra och att själv bli smittad av covid-19. De skärpta råden och restriktionerna gäller till 13 juni.
Alla måste ta personligt ansvar och göra sitt yttersta. Sök inte efter vad som är tillåtet. Överväg i stället vad som är lämpligt.
Alla, oavsett om du haft covid-19 eller är vaccinerad, ska följa råden för att skydda sig själv och andra.

Läs mer om vad som gäller för oss som vistas i Norrbotten >>

Nya restriktioner för långväga kollektivtrafik på linjer över 15 mil

2021-03-01

Delar av vår trafik omfattas av nya förordningen med bara 50 % beläggning på linjer som har en linjesträckning över 15 mil. Vi analyserar resestatistiken på de berörda linjerna och i och med rådande reserestriktionerna har vi få sträckor totalt där vi riskerar mer än 50 % beläggning i bussen.

 • Gör inga onödiga resor, vi finns för dig som måste åka.
 • Om du reser och reser på en linje över 15 mil, kan du drabbas av förseningar.
 • Vi gör allt vi kan nu och sätter in förstärkningsbuss eller hänvisar till senare avgång där det är möjligt.

Tack för visad hänsyn! Håll avstånd och använd CE-märkt engångsmunskydd enligt rekommendation.

Stark rekommendation om munskydd på buss och tåg, alla tider på dygnet

2021-02-25

Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt alla buss-/tågresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).
Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Norrbotten.
Grundskoleelever omfattas inte av det.

Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Länstrafiken erbjuder dock enligt rekommendation alla resenärer två munskydd (för tur- och returresa) mot uppvisande av giltig biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.

Utlämnandet av munskydd sker via Bussgods under ordinarie öppettider på följande orter:
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet att kontrollera munskyddsanvändandet.

Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ligger på resenären.

Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på vid användning av munskydd. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-anvander-du-engangsmunskydd/

Restriktioner för långväga kollektivtrafik över 15 mil

2021-02-12

Nya restriktioner införs för kollektivtrafikens långväga trafik över 15 mil. Vi jobbar nu med att se hur vår trafik innefattas och vilka åtgärder vi kan sätta in för att följa bestämmelserna.

Regeringens beslut angående restriktioner för långväga kollektivtrafik >>

Resenärer uppmanas använda munskydd

2021-01-05

Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa från den 7 januari 2021. Länstrafiken planerar dock enligt rekommendation att erbjuda resenärer ett munskydd mot uppvisande av giltig biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.

Utlämnandet av munskydd kommer ske via Bussgods under ordinarie öppettider på följande orter så snart munskydden är på plats:
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ligger på resenären.
Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd.

Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken fr o m torsdag 7 januari

2020-12-30

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära CE-märkt munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: vardagar klockan 7–9 samt 16–18.
Resenären ansvarar själv för att ta med munskydd och att ha det på vid ombordstigning, under resan samt vid avstigning.
Rekommendationen riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

Folkhälsomyndighetens rekommendation:

 • Om du har möjlighet, undvik att resa med kollektivtrafiken.
 • Om du måste resa och är frisk, använd munskydd vardagar mellan klockan sju och nio på morgonen samt mellan fyra och sex på eftermiddagen.
 • Munskyddet bör bäras vid ombordstigning och till dess att du kommer till ditt hem, kontor eller liknande så att du kan slänga munskyddet på ett säkert sätt.
 • Använd munskydd om du är född 2004 eller tidigare.
 • Rekommendationen gäller för stads- och regiontrafik som inte går att boka plats på.
 • Rekommendationen är engångsmunskydd CE-märkt klass 1 eller 2.

Föreskriften HSLF-FS 2020:92 från Folkhälsomyndighetens hemsida (pdf)

Så här använder du engångsmunskydd (länk till Folkhälsomyndighetens hemsida)

Du har ett personligt ansvar
Viktigt är att varje resenär har ett personligt ansvar om att ta med sig munskydd. Men för de som glömt eller inte har möjlighet att införskaffa ett eget munskydd planerar Länstrafiken att erbjuda resenärer att hämta munskydd på utvalda utlämningsställen. Man kan få ett munskydd per resenär och tillfälle mot uppvisande av giltig biljett.
Tillgången på munskydd kan dock komma att variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta vid varje tillfälle. Lista över utlämningsställen publiceras på denna sida i slutet av nästa vecka.

2020-12-21

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gått ut med en ny nationell riktlinje för resor med kollektivtrafiken som ska börja gälla den 7 januari.

De nya riktlinjerna innebär att rekommendationer på munskydd kommer att införas i kollektivtrafiken under vissa tider. Folkhälsomyndigheten ska återkomma med en vägledning om hur införandet av munskydd ska gå till. Vi avvaktar de beskeden och återkommer med fler detaljer så snart vi vet mer.

Vi rekommenderar dock att du som reser med oss använder munskydd redan nu om det är svårt att hålla avstånd till medresenärer.

Skärpta allmänna råd i Norrbotten

2020-10-11

Från och med den 10 november 2020 införs nya skärpta allmänna råd i Norrbotten. 

Efter samråd med Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten.

Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor för att minska smittspridning av virus som orsakar covid-19. Beslutet gäller till och med 8 december 2020, men kan förlängas. Läs fullständig information på Region Norrbottens hemsida: https://www.norrbotten.se/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/Skarpta-allmanna-rad-galler-for-Norrbotten/

Dessa råd gäller även för Västerbotten.
Det nya råd som har koppling till resandet och vår bransch är:

Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Vår busstrafik körs som vanligt så att de som måste resa kan göra det. För att minska risken för trängsel ombord har vi inte dragit ner på antalet bussavgångar men det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska risken för smittspridning.

Länstrafiken följer upp resande på linje- och turnivå. För att minska trycket på populära linjer/turer kan resurser omfördelas. Vi ber dig som reser med oss att hålla koll på om förändring skett på din tidtabell och planera din resa i god tid. Linjer som är populära och du bör hålla lite extra koll på >>
Tillsammans bromsar vi smittan. ❤️

Information in other languages: English, Arabic ( عربى), Finnish (Suomalainen), Meänkeili, Northern Sami (Davvisámegiella), Persian ( فارسی), Somali(Soomaali) and Tigrinya ( ትግርኛ) 

För dig som inte har något annat val än att resa med kollektivtrafiken

Håll avstånd till förare och medresenärer: Vi ber dig visa hänsyn och hålla avstånd när du reser med oss. Sprid ut er i bussen, håll avstånd vid biljettvisering och på hållplatsen, låt de som kliver av bussen göra det innan du själv går ombord.

Undvik att resa i rusningstid: Här har du som resenär ett personligt ansvar genom att vänta på nästa buss eller välja annat färdsätt om det är trångt på den buss som kommer. Tänk på att resandet oftast ökar mot veckoslutet (fredagar och söndagar) så välj om möjligt en annan resdag.

Köp digitala biljetter. Vi ber dig köpa din biljett i förväg via appen eller ladda busskortet i vår webbshop.

Endast påstigning i bussens mitt/bakdörr. Validering av biljett/köp av biljett sker vid framdörren där biljettmaskinen placerats i dörröppning. Därefter går du utanför bussen och stiger ombord via mitt-/bakdörr.

Allmänna rekommendationer

Tillsammans kan vi bromsa smittan. Det är viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare.
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
 • Testa dig vid symtom.
 • Besöksrestriktioner råder vid Norrbottens sjukhus.

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar som covid-19. Här finns information om vad du behöver tänka på vid resor inom landet:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/inrikesresor-och-kollektivtrafik

Kan jag resa som vanligt med färdtjänst med tanke på coronaviruset (covid-19)?

Stanna hemma om du har förkylningssymptom för att undvika att smitta andra. Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och smitta andra. Se allmänna rekommendationer i tidigare punkter ovan.

Hur agerar Länstrafiken när det gäller coronaviruset (covid-19)?

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Om det kommer nya rekommendationer för kollektivtrafiken kommer vi att följa dessa och så snabbt vi kan informera dig här.

Sjukresor

Stanna hemma om du har förkylningssymptom för att undvika att smitta andra. Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och smitta andra. Se allmänna rekommendationer i tidigare punkter ovan.

Anpassade covid-bilar för att köra befarat eller konstaterat smittade passagerare finns i Piteå, Luleå, Boden, Kalix, Gällivare och Kiruna. Dessa körningar bokas via Länstrafiken men körningen går på taxameter och faktureras Region Norrbotten direkt.

Hur städas bussarna?

Alla våra bussar städas noggrant varje dag.

Viktig info för dig som reser med Länstrafikens kort på LLT:s bussar

Under pågående pandemi hanterar ej LLT:s förare kort/ombordförsäljning. Därmed kan du som reser med Länstrafikens kort inte använda Reskassa på LLT:s bussar tills vidare.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

tvättar händer med tvål