Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 23 Linje 28 Linje 29 Linje 30 Linje 32 Linje 97 Linje 207

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Vi följer de restriktioner som kommer för kollektivtrafiken och informerar om dem här.

Vår busstrafik körs som vanligt så att de som måste resa kan göra det. För att minska risken för trängsel ombord har vi inte dragit ner på antalet bussavgångar men det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska risken för smittspridning.

Länstrafiken följer upp resande på linje- och turnivå för att se var trängsel kan uppstå. För att minska trycket på passagerartäta linjer/turer kan resurser omfördelas. Vi ber dig som reser med oss att hålla koll på om förändring skett på din tidtabell och planera din resa i god tid.
Tillsammans bromsar vi smittan. ❤️

Linjer/avgångar att hålla extra koll på

Dessa linjer har vanligtvis många resenärer. Välj annan avgång om möjligt.

Linje 14:
Avg 06:55 från Luleå
Avg 15:10 från Luleå
Avg 14:30 från Piteå Strömbacka
Avg 16:00 från Piteå Busstation

Linje 28:
Avg 07:05 från Boden

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten gick den 7 augusti ut med nya restriktioner för att minska smittspridningen.

För att begränsa smittspridning ber vi dig följa Folkhälsomyndighetens restriktioner:

Res bara med oss om du måste: Gå, cykla eller välj annat färdsätt om det är möjligt. Undvik att resa med kollektivtrafik som inte går att boka. Länstrafiken i Norrbotten har inga platsbokningar.

Undvik att resa i rusningstid: Här har du som resenär ett personligt ansvar genom att vänta på nästa buss eller välja annat färdsätt om det är trångt på den buss som kommer. Tänk på att resandet oftast ökar mot veckoslutet (fredagar och söndagar) så välj om möjligt en annan resdag.

Håll avstånd: Vi ber dig visa hänsyn och hålla avstånd när du reser med oss. Sprid ut er i bussen, håll avstånd vid biljettvisering och på hållplatsen, låt de som kliver av bussen göra det innan du själv går ombord.

För dig som inte har något annat val än att resa med kollektivtrafiken;

 • Håll avstånd till medresenärer och förare både utanför och inne i bussen.
 • Använd inte platserna närmast föraren.
 • Vi ber dig köpa din biljett i förväg via appen eller ladda busskortet i vår webbshop.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter för kollektivtrafiken.

Allmänna rekommendationer

Tillsammans kan vi bromsa smittan. Förutom punkterna ovan vill vi även be dig följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Endast påstigning i bussens mitt/bakdörr

 • Påstigning sker i bussens mitt/bakdörr.
 • Validering av biljett/köp av biljett sker vid framdörren där biljettmaskinen placerats i dörröppning. Därefter går du utanför bussen och stiger ombord via mitt-/bakdörr.
 • Vi ber våra resenärer att visa hänsyn och låter övriga resenärer kliva av bussen först innan påstigning sker.

Kan jag resa som vanligt med färdtjänst med tanke på coronaviruset (covid-19)?

Stanna hemma om du har förkylningssymptom för att undvika att smitta andra. Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och smitta andra. Se allmänna rekommendationer i tidigare punkter ovan.

Hur agerar Länstrafiken när det gäller coronaviruset (covid-19)?

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Om det kommer nya rekommendationer för kollektivtrafiken kommer vi att följa dessa och så snabbt vi kan informera dig här.

Sjukresor

Stanna hemma om du har förkylningssymptom för att undvika att smitta andra. Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och smitta andra. Se allmänna rekommendationer i tidigare punkter ovan.

Anpassade covid-bilar för att köra befarat eller konstaterat smittade passagerare finns i Piteå, Luleå, Boden, Kalix, Gällivare och Kiruna. Dessa körningar bokas via Länstrafiken men körningen går på taxameter och faktureras Region Norrbotten direkt.

Hur städas bussarna?

Alla våra bussar städas noggrant varje dag.

Viktig info för dig som reser med Länstrafikens kort på LLT:s bussar

Under pågående pandemi hanterar ej LLT:s förare kort/ombordförsäljning. Därmed kan du som reser med Länstrafikens kort inte använda Reskassa på LLT:s bussar tills vidare.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

tvättar händer med tvål