Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Skärpta allmänna råd i Norrbotten

Från och med den 10 november 2020 införs nya skärpta allmänna råd i Norrbotten. 

Efter samråd med Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten.

Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor för att minska smittspridning av virus som orsakar covid-19. Beslutet gäller till och med 8 december 2020, men kan förlängas. Läs fullständig information på Region Norrbottens hemsida: https://www.norrbotten.se/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/Skarpta-allmanna-rad-galler-for-Norrbotten/

Dessa råd gäller även för Västerbotten.
Det nya råd som har koppling till resandet och vår bransch är:

Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Vår busstrafik körs som vanligt så att de som måste resa kan göra det. För att minska risken för trängsel ombord har vi inte dragit ner på antalet bussavgångar men det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska risken för smittspridning.

Länstrafiken följer upp resande på linje- och turnivå för att se var trängsel kan uppstå. För att minska trycket på passagerartäta linjer/turer kan resurser omfördelas. Vi ber dig som reser med oss att hålla koll på om förändring skett på din tidtabell och planera din resa i god tid.
Tillsammans bromsar vi smittan. ❤️

Linjer/avgångar att hålla extra koll på

Dessa linjer har vanligtvis många resenärer. Välj annan avgång om möjligt.

Linje 14:
Avg 06:55 från Luleå
Avg 15:10 från Luleå
Avg 14:30 från Piteå Strömbacka
Avg 16:00 från Piteå Busstation

Linje 28:
Avg 07:05 från Boden

Linje 32:
Avg 07:45 Älvsbyn Västermalm (måndagar)

Linje 44:
Avg 05.50 från Jokkmokk mot Luleå

Linje 50:
Avg 14.00 från Kiruna mot Vittangi

Linje 61:
Avg 06.35 från Överkalix mot Kalix

För dig som inte har något annat val än att resa med kollektivtrafiken

Håll avstånd till förare och medresenärer: Vi ber dig visa hänsyn och hålla avstånd när du reser med oss. Sprid ut er i bussen, håll avstånd vid biljettvisering och på hållplatsen, låt de som kliver av bussen göra det innan du själv går ombord.

Undvik att resa i rusningstid: Här har du som resenär ett personligt ansvar genom att vänta på nästa buss eller välja annat färdsätt om det är trångt på den buss som kommer. Tänk på att resandet oftast ökar mot veckoslutet (fredagar och söndagar) så välj om möjligt en annan resdag.

Köp digitala biljetter. Vi ber dig köpa din biljett i förväg via appen eller ladda busskortet i vår webbshop.

Endast påstigning i bussens mitt/bakdörr. Validering av biljett/köp av biljett sker vid framdörren där biljettmaskinen placerats i dörröppning. Därefter går du utanför bussen och stiger ombord via mitt-/bakdörr.

Allmänna rekommendationer

Tillsammans kan vi bromsa smittan. Det är viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare.
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
  • Testa dig vid symtom.
  • Besöksrestriktioner råder vid Norrbottens sjukhus.

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar som covid-19. Här finns information om vad du behöver tänka på vid resor inom landet:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/inrikesresor-och-kollektivtrafik

Kan jag resa som vanligt med färdtjänst med tanke på coronaviruset (covid-19)?

Stanna hemma om du har förkylningssymptom för att undvika att smitta andra. Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och smitta andra. Se allmänna rekommendationer i tidigare punkter ovan.

Hur agerar Länstrafiken när det gäller coronaviruset (covid-19)?

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Om det kommer nya rekommendationer för kollektivtrafiken kommer vi att följa dessa och så snabbt vi kan informera dig här.

Sjukresor

Stanna hemma om du har förkylningssymptom för att undvika att smitta andra. Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och smitta andra. Se allmänna rekommendationer i tidigare punkter ovan.

Anpassade covid-bilar för att köra befarat eller konstaterat smittade passagerare finns i Piteå, Luleå, Boden, Kalix, Gällivare och Kiruna. Dessa körningar bokas via Länstrafiken men körningen går på taxameter och faktureras Region Norrbotten direkt.

Hur städas bussarna?

Alla våra bussar städas noggrant varje dag.

Viktig info för dig som reser med Länstrafikens kort på LLT:s bussar

Under pågående pandemi hanterar ej LLT:s förare kort/ombordförsäljning. Därmed kan du som reser med Länstrafikens kort inte använda Reskassa på LLT:s bussar tills vidare.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

tvättar händer med tvål