Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 14

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Hedenbrovägen Boden

Fr o m måndag 1/6 återgår bussarna till ordinarie linjesträckning och angör hållplats Campus som vanligt.
Den tillfälliga hållplatsen på Garnisonsgatan utgår.

Fler Nyheter

Fler Nyheter