Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Hållplatserna på väg 97

 

Från och med onsdag 22 september trafikeras de nya busshållplatserna efter väg 97. I samband med detta kommer de tillfälliga hållplatserna efter väg 97 att stängas.

Inledningsvis kommer busshållplatserna inte att ha busskurer utan de kommer att vara utmärkta med stolpar. Väderskydd kommer på plats inom några veckor.

Dessa hållplatser kommer också att ha ljussignal som resenären skall aktivera för att bussen skall angöra hållplatsen. Dessa ljussignaler kommer inom någon vecka, fram till dess angörs alltid hållplatserna.

De nya hållplatserna är:

  • Trafikplats Norra Sunderbyn
  • Trafikplats Sävastnäs
  • Trafikplats Sävastön

Vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn pågår fortfarande arbetet med att bygga de nya busshållplatserna. De tillfälliga hållplatserna vid informationsplatsen är flyttade. Busshållplatsen i norrgående riktning är flyttad till bussfickan som anläggs i det nya läget. Inledningsvis kommer det inte att finnas någon skylt utan markeras först när busskur sätts på plats. I södergående riktning är en tillfällig busshållplats placerad vid södra utfarten från informationsplatsen och den är markerad med en tillfällig stolpe. Inom kort är den nya busshållplatsen färdigställd och ersätter då den tillfälliga hållplatsen.

Arbeten kommer att pågå i anslutning till busshållplatserna. Vi uppmanar resenärer att vara uppmärksam på eventuella arbetsfordon i området.

I kartorna nedan markeras gång- och cykelvägar med mörkgrå färg.
Observera att älven är uppåt i bild, Luleå åt vänster samt Boden åt höger.

Informationsplats Norra Sunderbyn

Trafikplats Norra Sunderbyn

Trafikplats Sävastnas

Trafikplats Sävastön

Fler Notiser

Fler Notiser