Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Hållplats N Sunderbyn avstängd under vägbygget

Pga vägarbetet på väg 97 mellan Boden och Luleå behöver nu hållplatsen vid N Sunderbyn
stängas av. Nya tillfälliga hållplatser sätts upp enl bilden.

Fler Nyheter

Fler Nyheter