Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Hållplats Kiruna Stadshus

Vi får många frågor om när Länstrafikens bussar skall börja trafikera hållplatserna på Malmvägen vid Kirunas nya Stadshus. Informationen som vi fått från Kiruna kommun är att vägen kommer att stängas av för trafik från första kvartalet 2019 och 2-3 år framåt för att fungera som upplag för byggentreprenörerna.
På grund av detta kommer Länstrafiken INTE att kunna angöra hållplatserna innan vägen öppnas för trafik igen men vi tittar på olika lösningar med en byteshållplats mellan Länstrafiken och Kiruna Lokaltrafik för att möjliggöra resande från och till Stadshuset.

Mer information kommer framöver.

Fler Nyheter

Fler Nyheter