Trafikstörningar: Linje 202 Linje 20 Linje 20 Linje 28, 30
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Hållplats Kiruna Stadshus

Vi får många frågor om när Länstrafikens bussar skall börja trafikera hållplatserna på Malmvägen vid Kirunas nya Stadshus. Informationen som vi fått från Kiruna kommun är att vägen kommer att stängas av för trafik från första kvartalet 2019 och 2-3 år framåt för att fungera som upplag för byggentreprenörerna.
På grund av detta kommer Länstrafiken INTE att kunna angöra hållplatserna innan vägen öppnas för trafik igen men vi tittar på olika lösningar med en byteshållplats mellan Länstrafiken och Kiruna Lokaltrafik för att möjliggöra resande från och till Stadshuset.

Mer information kommer framöver.

Fler Nyheter

Fler Nyheter