Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 53 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Hållplats Kebnats indragen

På grund av trafikfarligt hållplatsläge i Kebnats för linje 93 kommer hållplatsen inte att trafikeras under våren 2018. Resande till Saltuluokta hänvisas till hållplats Stora Sjöfallet för av- och påstigning. Länstrafiken tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen och Gällivare Kommun arbetar tillsammans för att få till en trafiksäker hållplats.

Fler Nyheter

Fler Nyheter