Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Hållplats Kebnats indragen

På grund av trafikfarligt hållplatsläge i Kebnats för linje 93 kommer hållplatsen inte att trafikeras under våren 2018. Resande till Saltuluokta hänvisas till hållplats Stora Sjöfallet för av- och påstigning. Länstrafiken tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen och Gällivare Kommun arbetar tillsammans för att få till en trafiksäker hållplats.

Fler Nyheter

Fler Nyheter