Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Hållplats Hermelinsparken Luleå avstängd

 

F r om tidtabellskiftet måndag 15/8 trafikerar bussarna inte Residensgatan och hållplats Hermelinsparken p g a byggnadsarbeten.
Under denna period hänvisar vi våra resenärer till Rådstugatan och hållplats Stadshuset.
Se karta nedan. Röda kryss visar avstängning. Blå pil visar tillfälligt hållplatsområde.

Fler Nyheter

Fler Nyheter