Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Gul vädervarning – snöfall Norrlandskusten

 

SMHI har utfärdat en gul vädervarning – snöfall
Norrlands kustland från Sundsvallstrakterna upp till och med Norrbotten.
Snöfall rör sig in söderifrån samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.

Hur kan det påverka mig som bussresenär:
– Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
– Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
– Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

När?
29 december kl. 16.00 – 30 december kl. 07.00

Var?
Norrlands kustland från Sundsvallstrakterna upp till och med Norrbotten.

Vad händer?
Under torsdagen rör sig ett snöfallsområde norrut över Norrland och i kustlandet blir snöfallet kraftigt. I samband med snöfallet väntas sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Detta kan orsaka problem med drivbildning. Total snömängd som väntas är 15-20 cm. Snöfallet följs under fredagen av stigande temperatur och vid kusten kan snöfallet övergå till snöblandat regn eller regn.

Fler Notiser

Fler Notiser