Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Grytnäs Hälsocentral trafikeras ej

Grytnäs Hälsocentral, Kalix upphör att trafikeras av Länstrafiken, detta berör Linje 301 och 309.

Gäller omedelbart och tillsvidare.

Fler Nyheter

Fler Nyheter