Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 23 Linje 28 Linje 29 Linje 30 Linje 32 Linje 97 Linje 207

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Nyhet!

Under hösten lanserar vi Företagskonto för dig som reser i tjänsten. Digitala biljetter ersätter företagskorten. Åk med appen på bussen eller tåget.

Enkelt både för den som reser och för den som adminstrerar fakturan

 • Det kostar ingenting för företaget att ansluta sig till tjänsten Företagskonto.
 • Res inom länet både på tåg och buss samt till angränsande län med buss.
 • Arbetsgivaren bestämmer själva vilka anställda som får tillgång att använda tjänsten,
  och kan enkelt administrera sitt företagskonto via vår webbportal.
 • Med ett klick höjer eller sänker du kreditgräns/period för respektive medarbetare,
  tar bort eller lägger till personer, avdelningar osv.
 • Den som ska resa söker och köper biljetten/rabattkortet i Länstrafiken Norrbottens app
  och väljer det nya betalsättet ”Företagskonto”. Här kan man även välja syfte med resa
  och lägga till ev egna anteckningar.
 • Varje månad faktureras de genomförda resorna.
 • Glöm krångliga rekvisitioner, vouchers, kvittoinlämningar med tjänsteanteckningar.
  Allt finns redovisat och samlat i Företagskontot.
 • Håll koll på företagets resekostnader och resestatistik.
 • Med enkel adminstration kan du nu ge dina anställda möjlighet att resa med kollektivtrafiken.

Digitala biljetter ersätter företagskorten

Biljetterna hamnar framöver direkt i mobilen och företagskorten i plast upphör att fungera 1 oktober 2020.

Region Norrbotten har fortfarande och använder företagskorten i plast och berörs inte av ovanstående information i nuläget.

Ansökan

Vänligen fyll i detta formulär om du är intresserad av att fortsätta med tjänsteresor via Länstrafiken Norrbotten eller bli ny kund.

Efter inkommen beställning gör Länstrafiken en kreditbedömning av företaget. Två exemplar av avtalet i original samt det av företaget ifyllda beställningsformuläret upprättas.
Avtal, beställningsformulär och företagskort levereras per post för underskrift och kvittens.

Länstrafiken emotser ett underskrivet avtal och ett kvitterat beställningsformulär i retur till postadress: Länstrafiken i Norrbotten, Box 183, 956 23 Överkalix

Kontaktperson Företagskonto

Hör av dig med eventuella frågor. Jag bokar gärna in ett digitalt möte för att hjälpa dig att komma igång med webbportalen.

Markus Eliasson
tel 0926-756 88
e-post: [email protected]

människor_tittar_i_mobiler

Köpvillkor för mobilbiljett >>