Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Flytt av hållplats Varvet Luleå

 

Hållplats Varvet i riktning mot Bergnäset flyttas fr om 24/8 till ett nytt hållplatsläge. Hållplatsen flyttas närmare centrum, på andra sidan korsningen Residensgatan/Sandviksgatan (se karta nedan).
Detta gäller under lång tid framöver på grund av de byggnadsarbeten som pågår vid ordinarie hållplats.

Fler Nyheter

Fler Nyheter