Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 20 Linje 21 Linje 23 Linje 26 Linje 32 Linje 45 Linje 98 Linje 100

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Enkätundersökning kollektivtrafiken Luleå-Boden

Denna enkätundersökning behandlas av Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) och syftar till att kartlägga resenärers resvanor mellan Luleå och Boden kommun.
Enkäten estimeras ta 8 minuter att svara på.
Tack för din medverkan!

Kvinna på tågperrong Norrtåg blågult tåg

 

Fler Nyheter

Fler Nyheter