Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Enkätundersökning kollektivtrafiken Luleå-Boden

Denna enkätundersökning behandlas av Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) och syftar till att kartlägga resenärers resvanor mellan Luleå och Boden kommun.
Enkäten estimeras ta 8 minuter att svara på.
Tack för din medverkan!

Kvinna på tågperrong Norrtåg blågult tåg

 

Fler Nyheter

Fler Nyheter