Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tillgänglighetsredogörelse app Länstrafiken i Norrbotten AB

Tillgänglighetsredogörelse för appen Länstrafiken Norrbotten, iOS version 4.2.60 offentliggjord den 6 oktober 2020, och Android version 4.2.35 offentliggjord den 22 januari 2021.

Detta dokument beskriver löpande vilka brister det finns i tillgänglighet i vår app och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vi arbetar med att tillgängliggöra samtliga delar av appen, och har som mål att få ut en helt tillgänglig version under 2022.

Läs mer om nuvarande apps tillgänglighet

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du:

Tillsyn

Det är Myndigheten för digital förvaltning (ofta förkortat Digg) som har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Digg och påtala det. Det gör du genom att fylla i formuläret på Digg:s webbplats.

Webbformulär (på Digg:s webbplats).

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

  • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
  • Delar av appen är inte helt fungerande med hjälpmedel för synnedsättning, exempelvis skärmläsare eller verktyg för zoomning och förstorad text.
  • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, såsom swipe.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Tidtabeller för vår trafik
    Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss på [email protected] eller direkt på telefon till vår Kundservice 0771–100 110

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartfunktioner
    Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.

Så har vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.
Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet.
Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.