Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Centrumhållplats Älvsbyn – ersätter gamla busstationen

Från och med måndag 18 juni upphör vi att trafikera gamla busstationen i Älvsbyn. Bussarna angör istället den nya Centrumhållplatsen som ligger på Nyvägen i höjd med kommunhuset.

Fler Nyheter

Fler Nyheter