Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsändringar för linje 28

 

Fr o m måndag 3/10 gäller ny tidtabell för linje 28. Justeringar i mellantiderna är gjorda på flera hållplatser i Sävast och gäller flertalet turer. Tidtabellen uppdateras på här på hemsidan och i appen f r om lördag.

Hållplats Rudtjärnsvägen, Gäddvik Luleå

 

Fr o m 29 september och preliminärt till 12 oktober kan vi inte trafikera hållplats Rudtjärnsvägen i riktning mot Centrum. Hållplatsen i riktning mot Gäddvik trafikeras som vanligt. Detta till följd av att ombyggnationer ska göras på gång- och cykelvägen. Vi hänvisar dig som resenär till hållplats Villavägen.

Störningar i appen

 

Uppdatering:
Vi har fått bekräftelse från vår leverantör att appen är igång igen. Tack för visat tålamod!

– – –

Vi har fortsatta driftstörningar i vår app.
Detta problem medför att det just nu inte går att köpa resor i appen och inte ladda ner tidtabeller eller söka resa.
Appen förväntas ligga nere under dagen, vår leverantör av appen arbetar med alla resurser de har för att försöka lösa detta så snart som möjligt.
Biljetter kan köpas med betalkort i bussen eller på våra busstationer.
Resesökning kan göras här på hemsidan eller så kan du se tidtabeller i pdf-format.

Omledning Piteå 201, 202, 207, 208

På grund av avstängning på Industrigatan kan linje 201, 202, 207 och 208 inte angöra hållplatserna Industrigatan Södra, Industrigatan Norra, Industrigatan och Kolmilavägen under perioden, fredag 30/9 kl. 06:00 till och med måndag 3/10 kl. 13:00.

Börjelslandet E4 uppdatering

F r om onsdag 28 september trafikerar linje 224 Börjelslandet enligt följande:

Morgon och eftermiddag: Bussen kör nya infarten från Smedsbyvägen längs nya Holmarvägen och svänger sedan ut på E4:an via den nya utfarten snett mittemot Sundomsvägen, sedan vänder bussen och trafikerar efter det Sundom.

OBS! Bussen trafikerar inte Tomtebovägen eller Holmarvägen söder om den nya utfarten snett mittemot Sundom.

—————————————————————————————————————————————————–

Börjelslandet E4 Vsk Sundom – hållplatserna är avstängda för både för norrgående och södergående riktning och angörs ej. Resenärer hänvisas till hpl Börjelslandet E4 Södra.

Börjelslandet E4 Södra – hållplatser är flyttade i anslutning till gamla infarten till Holmarvägen. Se pil på karta nedan.

Börjelslandet E4 – hållplatser avstängda då de byggs om i samband med vägbygget samt ska en gångtunnel anläggas i anslutning. Klart senare under hösten.

L20 Haparanda vårdcentral och Stadshotellet

 

På grund av vägarbeten kan inte bussarna angöra hållplatserna Haparanda Vårdcentral och Stadshotellet t o m 30/9. Gäller linje 20.

 

Trafikinfo linje 14 och 31

 

Vägbygget medför stora förseningar och bussarna kan ej stanna vid hållplatserna i Gäddvik. OBS! Bergnäset angörs som vanligt.

Linje 221

 

Busstrafiken kommer att påverkas dagligen med anledning av vägbyggen fram till september 2023.
Vi ber våra resenärer att ha överseende för de förseningar som kan uppstå under denna period.

Anbud Samhällsbetalda persontransporter i Kiruna kommun

 

Välkommen att lämna in anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB.
Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer. Kommun som berörs är Kiruna och upphandlingen gäller för stationering i Kiruna centralort.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Mercell Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 17 oktober 2022.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag kan hämtas här:
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwbmdretx

För hjälp/support av Mercell Tendsign – använd följande länk:
http://www.tendsign.com/support/tendsign-leverantor/

 

Linje 17

Justerade tider och körväg fr o m 12/9. Se tidtabell för information.