Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidsjusteringar Piteå L207, L209 och L210

Följande ändringar gäller från måndag 4/10 2021:

 • Linje 210 – avgång 07.50 från Nybyn tidigareläggs med 5 minuter. Ny avgångstid 07.45.
 • Linje 209 – avgång 07.00 från Fällträsk tidigareläggs med 5 minuter. Ny avgångstid 06.55.
 • Linje 207 – avgång 18.40 från Sjulnäs Skola till Stockbäcken blir indragen p g a obefintligt resande.

Hållplatserna på väg 97

 

Från och med onsdag 22 september trafikeras de nya busshållplatserna efter väg 97. I samband med detta kommer de tillfälliga hållplatserna efter väg 97 att stängas.

Inledningsvis kommer busshållplatserna inte att ha busskurer utan de kommer att vara utmärkta med stolpar. Väderskydd kommer på plats inom några veckor.

Dessa hållplatser kommer också att ha ljussignal som resenären skall aktivera för att bussen skall angöra hållplatsen. Dessa ljussignaler kommer inom någon vecka, fram till dess angörs alltid hållplatserna.

De nya hållplatserna är:

 • Trafikplats Norra Sunderbyn
 • Trafikplats Sävastnäs
 • Trafikplats Sävastön

Vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn pågår fortfarande arbetet med att bygga de nya busshållplatserna. De tillfälliga hållplatserna vid informationsplatsen är flyttade. Busshållplatsen i norrgående riktning är flyttad till bussfickan som anläggs i det nya läget. Inledningsvis kommer det inte att finnas någon skylt utan markeras först när busskur sätts på plats. I södergående riktning är en tillfällig busshållplats placerad vid södra utfarten från informationsplatsen och den är markerad med en tillfällig stolpe. Inom kort är den nya busshållplatsen färdigställd och ersätter då den tillfälliga hållplatsen.

Arbeten kommer att pågå i anslutning till busshållplatserna. Vi uppmanar resenärer att vara uppmärksam på eventuella arbetsfordon i området.

I kartorna nedan markeras gång- och cykelvägar med mörkgrå färg.
Observera att älven är uppåt i bild, Luleå åt vänster samt Boden åt höger.

Informationsplats Norra Sunderbyn

Trafikplats Norra Sunderbyn

Trafikplats Sävastnas

Trafikplats Sävastön

Uppdatera appen om du använder iPhone

 

Om du har problem med att registrera nytt betalkort i appen och har uppdaterat din iPhone med Apples nya operativsystem IOS15, se till att Länstrafikens app också är uppdaterad till senaste versionen 4.2.62.
Om du inte har automatisk uppdatering så hittar du denna i AppStore.

Ny tidtabell på linje 206

P g a ändrade skoltider får linje 206 en ny avgångstid på onsdagar.
Tidigare avgick den 14.30 från Piteå Sjukhus till Rosvik. Ny avgångstid blir 15.10.
Gäller linje 206 f r o m 21-09-22.

Tidtabelländringar lokala linjer Piteå

 

Nedanstående ändringar för linje 212 och 213 gäller fr o m måndag 30/8.
Se nya tidtabeller i appen eller här på hemsidan.

Linje 212 Arnemark – Sjulnäs skola

 • Avgång 08.05 från Böle Skola senareläggs och startar 08.10. Framme på Sjulnäs skola 08.17.
 • Avgång 15.05 onsdagar, från Arnemark till Pålberget utgår.
 • Avgång 15.50 M,T,T,F från Arnemark till Pålberget utgår.
 • Avgång 14.30 onsdagar, från Arnemark till Pålberget förlängs till Sikfors.
 • Avgång 15.35 M,T,T,F från Arnemark till Pålberget förlängs till Sikfors.

Linje 213 Piteå Busstation – Sjulnäs skola

 • Avgång 07.15 från Busstationen tidigareläggs 15 minuter och får den nya starttiden 07.00.

Trafikstörning linje 220/221

 

På grund av ett pågående vägarbete kommer inte linje 220/221 att kunna angöra hållplats Kallax Fiskehamn.

Resenärer hänvisas till hållplats på Kallaxvägen.

Detta gäller fr o m tis 24/8 och t o m onsdag 1/9

Anbud Samhällsbetalda persontransporter i Piteå kommun

 

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.
Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Mercell TendSign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 16 september 2021.

Upphandling Piteå kommun
Förfrågningsunderlag kan hämtas här >>

Frågor kring upphandlingssystemet Mercell TendSign ställs via e-post till:
[email protected]

Trafikstörning Rådstugatan Luleå

 

Söndagen den 22/8 kommer Rådstugatan i Luleå att vara avstängd på grund av tv-inspelning. Detta innebär att trafiken behöver ledas om (se karta nedan).
Bussarna kommer inte att kunna trafikera den tillfälliga hållplatsen vid stadshuset samt hållplatserna i Norra Hamn.
Resenärer hänvisas till Busstationen under denna tid.

Karta avstängning Rådstugatan

Avstängd genomfart Sinksundsbron 2021-08-10 – 2021-08-18

Avstängd genomfart Sinksundsbron 2021-08-10 klockan 05:00 – 2021-08-18 klockan 05:00

Det pågår ett bygge av en ny rondell längs Bensbyvägen och i samband med det görs även gång- och cykelpassagen över Sinksundet bredare.
Arbetet som genomförs på bron innebär att bron stängs av för genomfart och trafiken rekommenderas alternativ via Porsön, Björsbyn
alternativt E4:an och Persön. Avstängningen gäller från tisdag 10 augusti klockan 05:00

 

Detta innebär att linje 223 påverkas och restiden beräknas bli ca10 minuter längre. Ytterligare förseningar kan komma att inträffa under denna tid pga vägarbetet.

Under denna tid kommer inte hållplatserna Hällbacken Björsbyvägen och Sinksundet inte att kunna trafikeras.

Vi söker en redovisningschef

Vill du utveckla kollektivtrafiken med oss? Glad kvinna med armarna i kors

Länstrafiken i Norrbotten AB ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Norrbotten. RKM är organiserat som ett kommunalförbund med Region Norrbotten och länets 14 kommuner som medlemmar.

Länstrafiken genomgår sin viktigaste förändring. Vårt fokus framåt är att vara en viktig kugge i hjulet för att skapa en hållbar kollektivtrafik i Norrbotten och vara en del i att möjliggöra och attrahera fler att flytta till vårt län. Vårt mål är att erbjuda en hållbar kollektivtrafik med hög tillgänglighet, som är enkel att använda och har en hög status i samhället!

Du kan vara vår nya redovisningschef

Du erbjuds en omväxlande och spännande tjänst, där du får vara chef men även specialist inom redovisning. Var med på en resa med innovativa förbättringar där dina idéer är betydelsefulla! Som redovisningschef har du personalansvar för vår ekonomiavdelning som består av tre personer. Du blir en viktig del i att utveckla och ta ekonomiprocesserna till nya höjder inom Länstrafiken och Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Du ingår i företagets ledningsgrupp.

Vi söker dig som idag är redovisningschef eller motsvarande. Du har en civilekonomexamen eller motsvarande, gärna med redovisningsinriktning. Tjänsten kräver att du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbetearbete, exempelvis med redovisning, skatter, bokslutsarbete och årsredovisning. Vi ser också att du har kommunalekonomisk erfarenhet.

Har du tidigare haft en ledande roll ser vi det som meriterande. Du är trygg och komfortabel i ditt ledarskap. Du har en pedagogisk läggning och kan kommunicera ut ekonomernas språk till kollegor och politiker. Jobbet kräver att du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift och är bekväm och kvick inom IT. Vi värdesätter ett högt engagemang, driv och kvalitetstänk hos dig som söker tjänsten.

Jobbets karaktär kräver att du är strukturerad och kan planera och prioritera ditt eget och avdelningens arbete, du är bra på att hålla deadlines och du är prestigelös och kan göra alla sorters uppgifter inom ekonomiavdelningen. Förutom den gedigna kravspecifikationen ser vi gärna att du är proaktiv, självgående och har humor och viss självdistans, det är egenskaper som kan komma väl till pass!

Tjänsten är placerad i Överkalix, med möjlighet till kontorsplats i Luleå och distansarbete hemifrån.

Skicka in din ansökan till e-post: [email protected] senast 18 augusti 2021.

Kontakta oss gärna med eventuella frågor

Foto Ingela Karlsson Ekonomichef
Ingela Karlsson
tel: 0926-756 93
e-post: [email protected]
Foto Viktoria Korak HR-ansvarig
Viktoria Korak
tel: 073-815 58 76
e-post: [email protected]