Trafikinfo: Förseningar på linje 221 Hpl Hermelinsparken Luleå Linje 402, 406, 43, 44, 45, 47
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Avstängd genomfart Sinksundsbron 2021-08-10 – 2021-08-18

Avstängd genomfart Sinksundsbron 2021-08-10 klockan 05:00 – 2021-08-18 klockan 05:00

Det pågår ett bygge av en ny rondell längs Bensbyvägen och i samband med det görs även gång- och cykelpassagen över Sinksundet bredare.
Arbetet som genomförs på bron innebär att bron stängs av för genomfart och trafiken rekommenderas alternativ via Porsön, Björsbyn
alternativt E4:an och Persön. Avstängningen gäller från tisdag 10 augusti klockan 05:00

 

Detta innebär att linje 223 påverkas och restiden beräknas bli ca10 minuter längre. Ytterligare förseningar kan komma att inträffa under denna tid pga vägarbetet.

Under denna tid kommer inte hållplatserna Hällbacken Björsbyvägen och Sinksundet inte att kunna trafikeras.

SMS tjänsten för trafikstörningar tillfälligt ur funktion

Sent igår kväll användes Länstrafikens sms tjänst för att skicka ut ett felaktigt meddelande.

SMS tjänsten stängdes ned kl 23.45.

Det är ett konto som fått sitt lösenord knäckt. Inga personuppgifter har kommits över.

Just nu kommer inga trafikstörningar att skickas ut.

 

Satsning på kollektivtrafiken i Norrbotten!

Satsning på kollektivtrafiken i Norrbotten!

Linje 53 och 54 ca 15 minuter sen

 Linje 53 och 55 blir 10-15 minuter försenad på alla avgångar pga vägarbete mellan Svanstein och Övertorneå

Avstängning Hedenbrogatan Boden

Karta omledningsväg

Hedenbrogatan kommer att stängas av för all trafik under perioden 15-22 juni. Omledning för våra bussar sker via Garnisonsgatan-Drottninggatan-Margaretagatan.

Hållplats Brogatan utgår under denna period. Resenärer hänvisas till Medborgarplatsen förutom resande med linje 44 som hänvisas till hållplats Strandplan.

Sommartidtabell 2020

 

Fr o m måndag 15/6 går vi över till Sommartidtabell.

Vi vill uppmärksamma dig om att juni innebär tidtabellskifte hos Länstrafiken. Tidsjusteringar är gjorda på vissa linjer och hållplatser har tillkommit m.m. Vänligen se din tidtabell som gäller fr o m 15/6 för ev uppdateringar. https://ltnbd.se/tidtabeller/

Några exempel på vad som är ändrat:

Efterfrågestyrd linje 972 Lakaträsk-Boden:
Ny hållplats – Nu kan även Vittjärvsborna nyttja den efterfrågestyrda turen på onsdagar.
Kom även ihåg våra övriga efterfrågestyrda linjer i Boden:
• 970 Unbyn-Boden
• 971 Gunnarsbyn-Boden.

Linje 28 Boden
Turen 05.50 från Boden har justerade mellantider i Sävast och Norra Sunderbyn.
Vänligen se uppdaterad tidtabell som publiceras lördag 13/6.

Observera att även linje 29 har ny sommartidtabell, vänligen gå in och se ny tidtabell.

Trafikinfo linje 524

Med anledning av skolavslutning den 12/6 ändras avgångstiden från Pajala busstation till kl 13.45 istället för kl 15.35.

Ombyggnad E4, Råneå Norra

Det finns en sättning på E4 norr om trafikplats Råneå Norra som innebär en risk för översvämning. Trafikverket kommer därför att höja vägen och förstärka med pålar. Sträckan som åtgärdas är cirka 350 meter lång.
Uppdaterad info:
Arbetet kommer att påbörjas måndag 22/6 och förväntas ta cirka tre månader. Under den tiden kommer E4 stängas i båda körriktningar och trafiken ledas om via gamla E4, det vill säga Lappviksvägen och Strömsundsvägen. Se karta nedan.

Under denna period kan förseningar på busstrafiken förekomma. Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Länk till Trafikverkets projektsida >>

 

Karta omledningsväg E4 Råneå
Kartbild lånad från trafikverket.se

Hedenbrovägen Boden

Fr o m måndag 1/6 återgår bussarna till ordinarie linjesträckning och angör hållplats Campus som vanligt.
Den tillfälliga hållplatsen på Garnisonsgatan utgår.

Anbud Samhällsbetalda persontransporter i Piteå kommun

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.
Kommun som berörs är: Piteå

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 26 juni 2020.

Förfrågningsunderlag och anbudsinlämning hittar du här >>

För hjälp/support av Visma Tendsign – använd följande länk >>