Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Brunnsbyte Hedebrovägen Boden

En brunn ska bytas på Hedenbrovägen i Boden vid hållplats Campus (samma sida som Fria Emilia).
Resenärerna kommer att kunna kliva på som vanligt men bussarna kommer att få ta på/släppa av passagerare genom att stoppa upp trafiken och bilisterna får vänta bakom bussen.
Arbetet kommer att ta ca 1-3 dagar beroende på omfattningen av skadan när de börjat gräva.

Karta arbetsområde

Fler Nyheter

Fler Nyheter