Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Börjelslandet E4 uppdatering

F r om onsdag 28 september trafikerar linje 224 Börjelslandet enligt följande:

Morgon och eftermiddag: Bussen kör nya infarten från Smedsbyvägen längs nya Holmarvägen och svänger sedan ut på E4:an via den nya utfarten snett mittemot Sundomsvägen, sedan vänder bussen och trafikerar efter det Sundom.

OBS! Bussen trafikerar inte Tomtebovägen eller Holmarvägen söder om den nya utfarten snett mittemot Sundom.

—————————————————————————————————————————————————–

Börjelslandet E4 Vsk Sundom – hållplatserna är avstängda för både för norrgående och södergående riktning och angörs ej. Resenärer hänvisas till hpl Börjelslandet E4 Södra.

Börjelslandet E4 Södra – hållplatser är flyttade i anslutning till gamla infarten till Holmarvägen. Se pil på karta nedan.

Börjelslandet E4 – hållplatser avstängda då de byggs om i samband med vägbygget samt ska en gångtunnel anläggas i anslutning. Klart senare under hösten.

Fler Nyheter

Fler Nyheter