Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Blå busskort och värdebevis NLL slutar gälla

 

Från den 1 juni 2021 går det inte längre att använda Länstrafikens blå busskort samt värdebevis NLL.

Om du som kund har produkter kvar på ett blått busskort kan dessa föras över till nytt kortämne året ut (2021). Därefter ges ingen ytterligare möjlighet till överflyttning och eventuella produkter på det blåa kortet förfaller.

  • Vid överflyttning av produkt, ersätts kunden med antal resor eller reskassa med motsvarande värde för inköpspris året då kortet köptes.
  • Vid ev utbetalning dras 25% av i administrativ avgift.
  • Kort som redan är utbytta (dvs har ett 0 kr-värde) eller inköpta med voucher löses ej in.

Fler Nyheter

Fler Nyheter