Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Här kan du fylla i ditt ansökningsformulär för att skapa ditt Företagskonto hos Länstrafiken Norrbotten.
Det ger smidiga och enkla resor i tjänsten – på ett hållbart sätt.

  • Kontaktperson

  • Godkännande