Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 20 Linje 21 Linje 23 Linje 26 Linje 32 Linje 45 Linje 98 Linje 100

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Beläggningsarbeten inom Bodens kommun

Mellan 8-19 juli kommer Svängleden i Sävast att beläggas och längs Travbaneleden från korsningen Kopplingsvägen till infarten till Boden Arena kommer pågå under samma tid och förhoppningsvis ännu kortare.

Stationsgatan mellan cirkulationsplatsen till Resecentrum och ner till Garnisonsgatan kommer att beläggas kvällen/natten onsdagen den 10 juni men kringarbeten kommer ske under samma perioden som övriga arbeten.

Arbetena kommer att utföras med sektioner där vägen är halvt avstängd (halva körbanan) vilket innebär att det kommer att vara framkomligt, trafiken regleras med vakter som släpper trafiken växelvis och instruktionerna är att släppa fram bussar så fort som möjligt.

Fler Nyheter

Fler Nyheter