Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Beläggningsarbete Piteå busstation från 2017-06-20 – 2017-06-27

På grund av beläggningsarbete på bilparkeringen vid Piteå busstation kommer bilparkeringen ej kunna användas.

Fler Nyheter

Fler Nyheter