Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Avstängning Råneå busstation

I samband med Råneå sommarmarknad kan vi inte angöra Råneå busstation från torsdag 14 juni kl 18.00 fram till söndag 17 juni kl 18.00.
Tillfälliga busshållplatser blir utmed Torggatan.
För norrgående trafik – hållplats nedanför kyrkan.
För södergående trafik – hållplats vid Café Tosca.

Berörda linjer: 15, 20, 55, 98, 100, 224, 225, 226, 227 och 228.

Fler Nyheter

Fler Nyheter