Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Avstängning Råneå Busstation

I samband med Råneå Marknad kommer bussarna inte att kunna angöra Busstationen från och med fredag 14 juni till och med söndag 16 juni kl. 16:00.

Tillfälliga hållplatser blir i södergående riktning på Torggatan utanför Café Tosca. I norrgående riktning på Sörforsvägen nedanför Kyrkan.

Fler Nyheter

Fler Nyheter