Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 29 Linje 207 Linje 220

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Avstängning Råneå Busstation

I samband med Råneå Marknad kommer bussarna inte att kunna angöra Busstationen från och med fredag 14 juni till och med söndag 16 juni kl. 16:00.

Tillfälliga hållplatser blir i södergående riktning på Torggatan utanför Café Tosca. I norrgående riktning på Sörforsvägen nedanför Kyrkan.

Fler Nyheter

Fler Nyheter