Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Ändrad tidtabell linje 301 Ryssbält

Turen 07.00 från Ryssbält tidigareläggs med 5 min, se tidtabell linje 301 för de nya tiderna.
Gäller från måndag 26/11.

Fler Nyheter

Fler Nyheter