Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Ändrad tidtabell linje 29, 265 och 266

Linje 29 Luleå-Avan-Boden. Tur 15.05 från Luleå busstation senareläggs till ny avgångstid 15.10 från 8 januari 2018. Motsvarande förskjutning efter linjen.

Linje 265 Harads-Bodträskfors-Södra Bredåker-Boden. Tur 07.00 från Boden tidigareläggs till ny avgångstid 06.55. Motsvarande förskjutning efter linjen. Tur 15.40 från Boden förlängs till Harads. Tur 16.20 från S Bredåker utgår. Gäller från 10 januari 2018.

Linje 266 Harads-Norra Bredåker-Boden. Ny tur från Harads till Boden med avgångstid 06.00.  Tidsjusteringar kan förekomma på fler turer i tidtabellen. Gå in på www.ltnbd.se/tidtabeller för att se hela tidtabellen. Gäller  från 10 januari 2018

Fler Nyheter

Fler Nyheter