Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud samhällsbetalda transporter Piteå och Älvsbyn

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.

Kommuner som berörs av upphandlingen: Piteå och Älvsbyn.
Trafikstart 2020-01-01.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 19 augusti 2019.

Förfrågningsunderlag kan hämtas här >>

För hjälp/support av Visma Tendsign – använd följande länk  >>

Fler Notiser

Fler Notiser